Home     Sign In     Help     About Us     Search  
 The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army
My Account
My Library
My Cart (0)
Українська мова
Home News Books Catalogue Online Library Search Help About Us Links Login/Register

 

SERIES Item details and ordering
Book search  
Site search  
   
   

Name: SEARCH GUIDE. Register of persons connected to the liberation struggle in Drohobych Oblast 1939-1950 (Based on archival documents)
Volume: 6
Editor in Chief: P.J. Potichnyj
Editor(s): M. Horbal
Sponsors: Dr. Stepan Olijnyk
Publication Year: 2005
ISBN (Canada): 0-920092-84-5
ISBN (Ukraine): 966-96340-3-2
Pages Count: 1054

Order Book
Quantity Format Price
Hard Copy $ 25.00
E-book $ 25.00
Add to Cart

Description

FOREWORD (ukr.)

У цій праці зібрана траґічна інформація про особи та події, що, безпосередньо чи опосередковано, у позитивному чи неґативному плані, були пов’язані з визвольною боротьбою на території тодішньої Дрогобицької области в 1939–50 роках. Основна інформація – результат опрацювання документів архівних справ Державного архіву Львівської области (далі – ДАЛО) та інших архівів, а також видань, публікацій і машинописів з цієї тематики; дописів, свідчень, спогадів та листів.

Так, у довідник-пошуківець увійшли відомості з різних документів із 95 архівних справ, переважно з фонду П-5001 (70 справ). Були також опрацьовані відповідні справи з фондів Жидачівського, Новострілищанського, Підбузького та Ходорівського райкомів КП(б)У.

Для формулювання гасел використані довідки, донесення, повідомлення, звіти, інформації, списки, доповідні записки каральних (НКВД, НКҐБ, МВД, МҐБ, підрозділи внутрішніх, прикордонних та інших загальноармійських військ) і партійних органів районного рівня в обком КП(б)У, а також подібні ж матеріяли Дрогобицького обкому, що їх адресували Києву чи Москві; плани заходів і статистичні довідки про результати «борьби с украінско-нємєцкімі націоналістамі», виступи на численних нарадах в обкомі, доноси і свідчення «істочніков», сексотів та аґентів; протоколи засідань райкомів КП(б)У й протоколи допитів ув’язнених; перехоплені окупантами підпільні документи; прокурорські аналізи; витяги з аґентурних справ, а також інші документи партійних, владних та каральних структур.

У названих документах зосереджені відомості про персоналії обох протидіючих сторін, про факти і події, про явища та процеси, які відбувалися у ті буремні роки на наших теренах.

В опрацьованих документах, публікаціях, дописах та інших матеріялах, які дають змогу оцінити «Голготу» галицького люду, висвітлені масштаби та характер визвольних змагань (хоч і не повною мірою та переважно очима окупанта). Зміст цих матеріялів оголює криваві репресії, винищення мирного населення, розгром і ліквідацію Греко-Католицької Церкви, ідеологію, методи й епізоди жорстокого терору.

У підрозділах-районах сформовані гасла з таких видань і публікацій:

Дрогобицька область («Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА», частина І, том 36 Літопису УПА).

Дем’ян Г. Повстанський мартиролог Сколівщини (гуртова монографія «Сколівщина»).

Соловій Ф. Повстанський мартиролог Стрийщини. 1930–1950.

Лесько М., Сколоздра Р. Ціна свободи. Миколаївщина у визвольній боротьбі у 1939–1954 рр. («Миколаївщина»: Збірник наукових статтей, том 1 і 2).

Шандрович З. Повстанський мартиролог Хирівщини («В боях за волю України»).

Михайлик М. Списки бійців ОУН-УПА Турківщини («Таланти Турківщини»).

Проць Б. Повстанський мартиролог села Бережниця («Бережниця»).

Проць Б. Кружичани, що впали за волю України. Кружичани, репресовані і засуджені більшовиками. Кружицькі родини, виселені до Сибіру («Кружики – село над Дністром»).

«Книга пам’яті Городоччини» (розділи третій і четвертий).

Зілінський В. «В борні за Україну» (терени Мостищини; машинопис, підготовлений до друку).

Гащишин А. «Повстанський мартиролог. Старосамбірський терен» (машинопис).

«Книга пам’яті Самбірської землі» (публікації у часописі «Голос Самбірщини» за 2000 – 2003 роки, м. Самбір).

Проць Б. «За Україну, за її волю» (публікації у часописі «Новини Самбора» за 2001 – 2004 роки, м. Самбір).

Проць Б. Списки та добірки коротких життєписів до Книги пам’яті (з 25 сіл Самбірщини; машинописи).

Списки та добірки коротких життєписів із 73 публікацій «Увіковічимо пам’ять» у часописі «Новий час», м. Жидачів (охоплені села колишніх Жидачівського, Журавненського, Новострілищанського та Ходорівського районів).

Дописи, свідчення, спогади та листи як до Львівського крайового братства ОУН-УПА, так і до видавництва «Літопис УПА».

Були використані також матеріяли з інших джерел, про що йтиметься далі.

Розділи довідника побудовані так: кожен розділ-район починається добіркою про тодішніх партійних і владних керівників району. Ці добірки не претендують на повноту ні за посадами, ні за прізвищами. Вони не є систематизовані та й не стосуються якогось визначеного періоду. Це зумовлено наявними згадками про них в опрацьованих документах джерельної бази.

У підрозділах Перелік гасел, інформація до яких подана в 36 томі Літопису УПА, виправлені допущені в текстах поданих там гасел помилки, внесені як додаткові відомості про особу, так і інші версії щодо діяльности, обставин, місць чи дат загибелі (арешту) даної особи. До частини гасел подані відповідні коментарі або пояснення.

Далі йдуть підрозділи: Перелік гасел, інформація до яких подана в названих вище виданнях, публікаціях, машинописах (добірка гасел зі сіл даного району); Інформація з фондів ДАЛО; Інформація з дописів, свідчень, листів чи спогадів. Окремими підрозділами подані: Інформація з публікацій газети «Поклик сумління»; Інформація з анкет членів Львівського крайового братства ОУН-УПА; Інформація зі слідчих справ та Інформація з документів архіву Управління з виконання покарань УМВС України у Львівській області.

Частина гасел у деяких підрозділах містить у собі відомості про дві чи більше осіб, які пов’язані зі собою спільною долею у поданій в гаслі події чи епізоді, де вони були суб’єктами чи об’єктами. Виділення ж для кожної особи окремого гасла спотворило б як характер й масштаби самої події чи епізоду, так і завадило б у пошуку всіх фіґурантів цієї події.

У довідник внесені прізвища та псевдоніми повстанців і підпільників, криптоніми та абревіятури підрозділів ОУН та формувань УПА й збройного опору. Внесені також симпатики, пособники та прихильники тих підрозділів і формувань, дезертири із Красної армії та ті, що зголосилися, жертви та їхні кати. Знайшли своє відображення у довіднику ярко виражені представники окупантів, їхні поплічники, різноманітні аґенти й сексоти, члени провокативних боївок каральних органів та інші зрадники.

У текстах гасел, крім стандартних, використані скорочення такого типу: 1-138 чи 2-21, які вказують на джерела інформації – довідники Петра Содоля «Українська повстанча армія. 1943–49», де: 1 – Довідник, 2 – Довідник другий, а 138 та 21 – відповідні сторінки у цих довідниках.

Майже у всіх розділах, крім Дрогобич (район та місто) , є гасла, позначені * (зірочка) або *? (зірочка зі знаком запиту), які стосуються однієї, двох чи навіть більше (з аналогічними особистими даними) осіб.

Позначка * вказує на наявність двох (або більше) таких самих гасел з інформацією (часом з невеликими розбіжностями) про дану особу чи про дві особи з аналогічними ідентифікаційними персоналіями (де-не-де у різних розділах).

Позначка *? свідчить про сумнівність чи значну суперечливість поданих версій як щодо особистих відомостей про дану особу, так і щодо її діяльности, дати, місця чи обставин загибелі, арешту, іншої події, та дають підстави припускати, що йдеться про дві чи навіть три особи.

Знак запиту (без зірочки) у дужках (?) і без них вказує, що відомості про дану особу (або місцевість) сумнівні, перекручені, лише частково точні, приблизні чи невідомі.

Список скорочень і пояснень див. при кінці книжки, перед покажчиком.

Мирослав ГОРБАЛЬ

 
back to top
back to catalogue
 
Copyright© LitopysUPA 2003-2012. All rights reserved. Visitors: 1539264