Home     Sign In     Help     About Us     Search  
 The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army
My Account
My Library
My Cart (0)
Українська мова
Home News Books Catalogue Online Library Search Help About Us Links Login/Register

 

SERIES Item details and ordering
Book search  
Site search  
   
   

Name: "The sun was smiling at us through rusty bars…" Kateryna Zaryts’ka in the Ukrainian national-liberation movement
Volume: 8
Editor in Chief: P.J. Potichnyj
Author: L. Onyshko
Sponsors: Teodor and Nusia Besh
Publication Year: 2007
ISBN (Canada): 978-1-897431-04-7
ISBN (Ukraine): 978-966-2105-04-9
Pages Count: 928

Order Book
Quantity Format Price
Hard Copy $ 25.00
E-book $ 25.00
Add to Cart

Description

Introduction (ukrainian)

Протягом останніх років з’явився значний доробок наукових і науково-популярних праць, присвячених діяльності ОУН і УПА. Цікавість до цього періоду об’єктивно зумовлена довголітнім замовчуванням та викривленням історичних фактів у радянський час, адже головною метою цих організацій було утвердження Української Самостійної Соборної Держави. Незважаючи на чималу кількість історичних розвідок про героїчну боротьбу ОУН і УПА, позитивний висновок учених урядової комісії щодо визнання членів націоналістичного підпілля борцями за волю України, в українському суспільстві триває гостра полеміка навколо методів і засобів діяльності націоналістичної організації в досягненні поставленої мети. На часі стало глибоке переосмислення не лише багаторічної боротьби українського народу за державну незалежність, але й вивчення здобутків руху через аналіз життєвого шляху керівників ОУН і УПА.

З-поміж відомих діячів національно-визвольного руху середини минулого століття одне з чільних місць посідає Катерина Зарицька. У її трагічній постаті віддзеркалилася доля покоління українців 1930-х – 40-х років, які мужньо і жертовно боролися за незалежність Батьківщини. Суспільно-політична діяльність цієї жінки тісно пов’язана з такими визначними особистостями, як Степан Бандера, Роман Шухевич, Олекса Гасин, Петро Федун, Роман Кравчук та інші. Дослідження громадсько-політичної праці Катерини Зарицької є важливим для відтворення цілісної картини новітньої історії України, дає змогу ліпше зрозуміти минуле українського народу, пролити світло на низку неоднозначних подій, навколо яких донині точаться гострі дискусії серед науковців та широкого загалу.

Зі здобуттям Україною незалежності стало можливим вивчення різних аспектів національно-визвольного руху, зокрема життя та діяльності його організаторів і безпосередніх учасників. Персоніфікація історії дозволяє подивитися на недавні події через призму доль громадських лідерів того часу. Саме тому імена видатних українських суспільно-політичних діячів, паплюжені радянською тоталітарною системою, сьогодні привертають пильну увагу фахівців і громадськості.

Катерина Зарицька була в авангарді національно-визвольного руху. Вона народилась у сім’ї галицьких інтелігентів і виховувалась у дусі патріотизму на переказах про визвольні змагання 1917 – 1923 років. Доля дала їй шанс стати на шлях боротьби за волю свого народу, і вона його не втратила. У юному віці вступила до Організації Українських Націоналістів, тому неодноразово була арештована окупаційною владою, а під час Варшавського і Львівського судових процесів засуджена на ув’язнення.

На основі архівних матеріалів, особистих документів Катерини Зарицької, які зберігаються у приватній колекції Богдана і Люби Сорок, епістолярної спадщини діячки, спогадів учасників подій, а також зарубіжної та вітчизняної історіографії у книзі простежено формування світогляду й утвердження громадянської позиції підпільниці, що відбувалося в умовах Другої Речі Посполитої, авторитарний режим якої посприяв розвиткові й активізації радикальних методів боротьби за українську державність. Членство Катерини Зарицької в ОУН було своєрідним викликом демократичному світові, який відмовив європейській нації у праві на існування і з мовчазної згоди якого Україну було поділено між чотирма сусідніми державами.

У роки Другої світової війни діячка організувала в рамках ОУН(б) підпільну жіночу мережу, що згодом лягла в основу Українського червоного хреста, створеного для надання соціально-медичної допомоги бійцям Української Повстанської Армії та цивільному населенню. На базі маловідомих і раніше не досліджених архівних документів висвітлено зародження та діяльність підпільного Українського червоного хреста на західноукраїнських землях, роботу референтури пропаганди, функціонування групи зв’язкових головнокомандувача УПА Романа Шухевича, якою керувала Катерина Зарицька. До кола обов’язків цієї групи входило не лише налагоджування і підтримування контактів між членами Проводу ОУН і УПА, але й влаштування безпечних хат-постоїв.

Перу підпільниці належить ряд статей політико-ідеологічного характеру, підписаних літературним псевдонімом У. Кужіль. Вони були спрямовані на розвінчання сталінського режиму. Авторка проаналізувала і порівняла політику російського царату й радянського партапарату, яка в обох випадках була наскрізь імперською, спрямованою на внутрішню й зовнішню експансію та придушення опору сусідніх народів, у першу чергу українського. Праці У. Кужіль мали помітний вплив на теоретиків визвольного руху П. Федуна-»Полтаву» та О. Дяківа-»Горнового».

Активна суспільно-політична діяльність Катерини Зарицької не залишилася поза пильною увагою влади «найгуманнішої країни у світі». Відбутий від дзвінка до дзвінка 25-літній термін покарання у радянських тюрмах і концтаборах великою мірою був особистим протистоянням тоталітаризму. Перебування у неволі не лише не зламало цю мужню жінку, але й загартувало її. Катерина Зарицька була опорою для інших і все своє життя поклала на те, щоб вести людей до тих патріотичних ідеалів, у які вірила сама.

∗ ∗ ∗

Автор висловлює щиру подяку всім, хто причетний до створення цієї книги:

родині Богдана і Люби Сорок – за довіру та цікаві спогади, які оживили образ Катерини Зарицької і без яких ніколи б не було цього дослідження;

Дарії Гусяк – за яскраві розповіді, що доповнили образ видатної підпільниці;

співробітникам Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича, зокрема акад. Я. Д. Ісаєвичу, проф. Ю. Ю. Сливці, д-рові І. Г. Патеру, та працівникам Центру дослідження визвольного руху – за цінні настанови, зауваження і моральну підтримку;

п. Миколі Кулику – за допомогу в появі книги;

проф. Петру Й. Потічному та мґр. Миколі Посівничу – за корисні поради й зауваги, які суттєво допомогли у написанні цієї роботи.

 
back to top
back to catalogue
 
Copyright© LitopysUPA 2003-2012. All rights reserved. Visitors: 1539302